Icon

Gıda Güvenliği Politikamız

Karşılaştırma Listesi
0





Kurmuş olduğumuz Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla;

  • Üretimini gerçekleştirdiğimiz gıda ambalajlarında kullandığımız girdilerin kabulünden nihai ürünün tüketiciye ulaşana kadar oluşabilecek tüm gıda güvenliği risklerini önlemeyi,

  • Üretim süreçlerinin hijyenik koşullarda gerçekleştirilmesini sağlamayı,

  • Gerçekleştirildiğimiz tüm süreçlerde, çalışanlarımızın gıda güvenliği bilinci ile hareket etmesini,

  • Personelimizin “gıda güvenliği” ile ilgili farkındalığını artırmayı,

  • Teknolojik gelişmeler ışığında Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimizi iyileştirmeyi,

  • Ürün ve süreçlerle ilgili yeni projeler hazırlanırken gıda güvenliğinin etkileri dikkate alarak riskleri oluşmadan önlemeyi,

  • Türk Gıda Kodeksi başta olmak üzere tüm gıda mevzuatına uygun çalışmayı,

  • ISO 22000 ve BRC IoP Gıda Güvenliği standartlarına uygun çalışmayı,

  • Müşterilerimizin “Gıda Güvenliği” ile ilgili şartlarını eksiksiz karşılamayı

Taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan ederiz.